ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

01.

Σκοπός

Να δίνει κατευθύνσεις, να ορίζει τις σωστές διαδικασίες, όσον αφορά την μελέτη, κατασκευή, πιστοποίηση και συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών και να στηρίζει όχι μόνο τα μέλη της, αλλά γενικά τον κλάδο.

02.

Μέλη

Ο Σύλλογος αριθμεί τα 146 μέλη και έχει Συμβουλευτικό, όπως και Ενημερωτικό χαρακτήρα. Αποτελείται από άτομα που εργάζονται σε θέσεις, πάνω στα οπτικά δίκτυα και τεχνολογία (τεχνικοί, μηχανικοί, χωματουργοί, εκπαιδευτικοί και άτομα από τον ερευνητικό χώρο).

03.

Ενέργειες

Γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας με προμηθευτές, παρόχους και επαγγελματίες του κλάδου, ώστε να διοργανωθούν εκδηλώσεις και ημερίδες. Αυτές θα αφορούν, όχι μόνο τα μέλη αλλά και όλους όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν έμμεσα ή άμεσα με projects, που απαιτούν τη χρήση της τεχνολογίας των οπτικών ινών.